Smetanova 764, 280 02 Kolín 4

 Koordinátorka            

Bc. Simona Mašková     

321 720 757

702 067 782

pecovatelska.sluzba@mszs.cz

 Sociální pracovnice

Hana Málková

321 720 757

601 304 922

pecovatelska.sluzba@mszs.cz